tirsdag den 31. januar 2012

Danmarks Kirke

Danmarks Kirke har længe været sat ud af spillet, ja det er faktisk hele 1012 år vi taler om. Kirken, den nuværende, kom nemlig til Danmark omkring år 1000. Det er Jellingstenen, der symboliserer etableringen af Danmarks Kirke. Selve kirken var sådan set ligegyldig, indtil den daværende danske befolkning begyndte at høre, hvad det i det hellige hule helvede handlede om. - Det handlede om HØRELSE for VORT JERT. Og derfor naturligvis også FREJ, altså Freja. Sådan blev danerne kristnet som vi siger, fordi der er en jesus-figur aftegnet på Jellingstenen. Det betød, at der blev fred for satans krigeriske folkefærd syd fra. Det var med andre ord en fredspagt, der blevet tegnet i Jellingstenen. En fred mellem Vikingerne og Romantikerne.

Den fredhellige pagt blev tegnet af kongen og hed efterfølgende BIBLEN. Og se lige siden har man søgt at sno jødisk slægtshistorie omkring dansk slægtshistorie, ja på så ganske ussel vis, at en hvilken somhelst dansker vil brække sig over, at høre disse vise ord. - Det man dog, foruden Freja, godt kunne lide her i Nord, var fornyelsen omkring ret, kærlighed, ærlighed, sandhed, godhed. Man var nysgerrig. Af samme grund står det nye vidnesbyrd i høj kurs. Det var ganske enkelt herligt at opfatte og indrømme livet som nyt - og det gav glid til glæden på slæden.

Der gik mange år, før man ret forstod, hvad det nærmere som nærsynethed bag læsebrillen handlede om. Og det skyldes nok mestendels, at den fredhellige pagt ikke måtte oversættes til vort tungemål i Norden. - Derfor talte man bare om det, ja og sådan blev Jesus Christus til VIKONGEN. Budskabet var og er forblevet bundet til VORT hjerteliv omkring de danske slægters område med sin TRONE, kongehuset. Det er vor slægt og slægtshistorie, det er vor helligdom - men den er bare ikke blevet hørt igennem århundreder, fordi Paven og diverse Kejsere konstant har villet trænge sig på med deres ånd-i-skriften. Danskerne blev med andre ord i vid udstrækning gjort sprogløse, gjort forstandsløse via de daværende retskrivende og magtudøvende fremgangsmåder.

*****Og på den baggrund skal du nu høre, hvad jeg år 2012 sagde, altså skrev på Facebook. Anledningen var en tråd med udgangspunkt i danskernes åndssvage konflikt mellem lovgivningsvirksomhed og den jødiske folkekirke, som Danmarks Vikongstro Kirke joså desværre er kommet til at hedde i kølvandet på de mange ihærdige prædikanter, der de sidste 1012 har ødelagt danskernes liv.************Hermed min kommentar til tråden ud fra Ekstrabladets: Biskopper revser ukristelig ministre

Folketinget er IKKE en politisk-statslig institution. Og Folkekirken er IKKE en religiøs-statslig institution. Endeligt, kunne man tilføje: Folkeskolen er IKKE en social-demokratisk-akademisk institution, ejheller et institut for eksperimenter. - Lovgivnings-virksomheden bygger IKKE på SKRIFTEN, men på menneskeforstandig, menneskehjertelig, menneskeærlig og menneskekærlige indrømmelser af indsigt i Livet på jord, dansk grund. Med andre ord "bygger" lovgivningsvirksomheden på VORT samfund af danske slægter, hvad derunder høres af modersmål og kulturhistorie fra Gorm til Deres Kongelige Højheder i dagens Danmark. Nkh. Jens.